„X Rewards“ lojalumo programos taisyklės

1. „X Rewards“ lojalumo programa

1.1. X REWARDS lojalumo programa (toliau tekste – Programa) – tai lojalumo programa, kurioje dalyvauja AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo (toliau – „Bankas“) išduotų VISA mokėjimo kortelių –„X smart“, „X supreme“, „X hero“, „X prime“, „X Platinum“, „X Infinite“ pagrindinių ir papildomų kortelių (toliau tekste – Kortelė) naudotojai.

1.2. Bankas pasilieka teisę keisti Programos taisykles, atitinkamą informaciją pateikdamas svetainėje www.xrewards.lt.

2. Programos dalyviai

2.1. Programos dalyviu gali tapti Banko išduotų VISA mokėjimo kortelių „X smart“, „X supreme“, „X hero“, „X prime“, „X Platinum“, „X Infinite“ pagrindinių ir papildomų kortelių naudotojai, kurie užregistravo Programoje www.xrewards.lt (toliau tekste – Dalyvis).

2.2. Kortelės naudotojai, norintys dalyvauti Programoje, gali užsiregistruoti:

  • interneto svetainėje www.xrewards.lt spaudžiant „Registruotis“, tuomet atliekant autorizaciją per „Citadele“ interneto banką ir susikuriant X REWARDS paskyrą sutikdami su programos taisyklėmis;
  • Banko mobiliojoje programėlėje, skiltyje „REWARDS“, autorizaciją atliekant per mobiliąją programėlę;
  • Banko interneto banke, skiltyje „X REWARDS programa“.

Jei registracija įvyksta autorizuojantis „Citadele“ interneto banke, tuomet Dalyvis ir ateityje privalės jungtis prie programos pasirenkant šį metodą.

2.3. Jei Programoje dalyvauja pagrindinė kortelė, tai nereiškia, kad papildoma kortelė automatiškai dalyvauja Programoje. Norėdamas dalyvauti Programoje papildomos kortelės turėtojas turi pats užsiregistruoti svetainėje www.xrewards.lt ir tapti Dalyviu.

2.4. Programos Dalyviu gali tapti Kortelės turėtojas, sulaukęs bent 7 (septynerių) metų.

2.5. Registruodamasis ir naudodamasis Programos privalumais, Dalyvis sutinka su šiomis taisyklėmis ir visais jų pakeitimais. Galiojančią taisyklių versiją rasite interneto svetainėje www.xrewards.lt/taisykles.

2.6. Užsiregistravusiam dalyviui sukuriama X REWARDS paskyra, kurioje apibendrinama informacija apie dalyvio gautus taškus ir galimus prizus (toliau – Paskyra). Informaciją apie Programos privalumus ir gautų taškų kiekį galima rasti www.xrewards.lt, Banko mobiliojoje programėlėje, taip pat Banko interneto banke.

3. Taškų kaupimas

3.1. Taškai kaupiami už pirkinius. Pirkinys, kaip apibrėžta šiose taisyklėse, yra prekės ir (arba) paslaugos įsigijimas, atsiskaitant Kortele, naudojant prekybininko POS kortelių skaitytuvą arba atsiskaitant Kortele už pirkinius internetu. Taškai neskaičiuojami už pirkinius, kurie buvo grąžinti pardavėjui, o jeigu taškai jau buvo pervesti Kortelės turėtojui už pirkinį, kuris vėliau buvo grąžintas, tuomet atitinkami taškai yra anuliuojami. Taip pat taškai neskaičiuojami už pirkinius, įsigytus azartinių lošimų vietose, įskaitant internetinius kazino, taip pat už sandorius, kurie laikomi piniginėmis operacijomis (pavyzdžiui, virtualiųjų pinigų pirkimą, valiutos pirkimą, sąskaitų pildymą kitose mokėjimo ir finansų įstaigose, ir pan).  

3.2. Už 1 (vieną) eurą, išleistą už pirkinius, atsiskaitant Banko išduotomis kortelėmis: „X prime“, „X supreme", „X hero“, „X Platinum“, Dalyvis gauna 1 (vieną) X REWARDS tašką.

Pavyzdys. Jeigu Dalyvis kuria nors iš aukščiau nurodytų Banko išduotų Kortelių sumokėjo už penkis pirkinius, kurių sumos atitinkamai sudaro 3,49 EUR, 17,90 EUR, 6,21 EUR, 28,34 EUR ir 4,57 EUR, jis gaus 58 X REWARDS taškus (taškai skaičiuojami už kiekvienam pirkiniui išleistus pilnus eurus, neapvalinant ir nesudedant išleistų centų).

3.3. Už 1 (vieną) eurą, išleistą už pirkinius, atsiskaitant Banko išduota „X Infinite“ kortele, Dalyvis gauna 2 (du) X REWARDS taškus.

Pavyzdys. Jeigu Dalyvis kuria nors iš aukščiau nurodytų Banko išduotų Kortelių sumokėjo už penkis pirkinius, kurių sumos atitinkamai sudaro 3,49 EUR, 17,90 EUR, 6,21 EUR, 28,34 EUR ir 4,57 EUR, jis gaus 116 X REWARDS taškus (taškai skaičiuojami už kiekvienam pirkiniui išleistus pilnus eurus, neapvalinant ir nesudedant išleistų centų).

3.4. Dalyvis gauna 1 (vieną) X REWARDS tašką už kiekvienus 2 (du) eurus, išleistus už pirkinius atsiskaitant Banko išduota „X smart“ kortele.

Pavyzdys. Jeigu Dalyvis „X smart“ kortele sumokėjo už penkis pirkinius, kurių sumos atitinkamai sudaro 3,49 EUR, 17,90 EUR, 6,21 EUR, 28,34 EUR ir 4,57 EUR, jis gaus 28 X REWARDS taškus (taškai skaičiuojami už kiekvienam pirkiniui išleistus pilnus 2 (du) eurus, neapvalinant ir nesudedant išleistų centų).

3.5. Taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant visomis Dalyvio vardu išduotomis Kortelėmis, sumuojami. Tačiau taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant pagrindine bei papildoma kortelėmis, susietomis su viena sąskaita, skaičiuojami ne kartu, o atskirai kiekvieno atitinkamos Kortelės turėtojo (Dalyvio) Paskyroje.

Pavyzdžiui, jeigu Dalyvio vardu išduota pagrindinė kortelė „X hero“ ir pagrindinė kortelė „X Platinum“, taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant abiem šiomis kortelėmis, įskaitomi į tą pačią Dalyvio Paskyrą. Bet jeigu su Dalyvio „X hero“ sąskaita susieta papildoma Kortelė, taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant papildoma Kortele, nebus įskaitomi į pagrindinės kortelės turėtojo Paskyrą, o bus įskaitomi į papildomos Kortelės turėtojo (Dalyvio) Paskyrą.

3.6. Dalyvis negali padovanoti, pervesti ar kitaip perduoti sukauptų taškų kitam Dalyviui, jeigu Bankas nenurodo kitaip.

3.7. Taškai į Dalyvio Paskyrą įskaitomi tą dieną, kai nuo Kortelės sąskaitos nurašoma (debetuojama) už pirkinį sumokėta suma.

3.8. Taškų kaupimo terminas nenustatytas.

3.9. Taškai galioja 24 mėnesius nuo jų įskaitymo į dalyvio paskyrą, išskyrus atvejus, jei įsigalioja šiose programos taisyklėse numatytos aplinkybės, kurios laikomos sukauptų taškų panaikinimo per trumpesnį laikotarpį pagrindu. Taškai, kurių dalyvis per 24 mėnesius neiškeitė į prizus, yra panaikinami.

3.10. Didžiausias galimas Taškų skaičiaus, kurį gali sukaupti vienas Dalyvis, nenustatytas.

3.11. Jeigu Dalyvis uždaro Kortelę arba per 12 mėnesių neatsiskaito ja už pirkinius, taip pat Dalyvis neturi kitos Kortelės, visi sukaupti ir nepanaudoti taškai bus anuliuoti. Jeigu Dalyvis uždaro vieną Kortelę arba per 12 mėnesių neatsiskaito viena Kortele už pirkinius, tačiau jis turi dar vieną Kortelę, Taškai už pirkinius, už kuriuos buvo atsiskaityta naudojant uždarytą arba neaktyvią Kortelę, išsaugomi. 

4. Taškų panaudojimas

4.1. Sukauptus Taškus galima iškeisti į prizus, kurie nurodyti Programos interneto svetainėje www.xrewards.lt.

4.2. Sukauptus Taškus galima iškeisti į atitinkamus prizus, kai tik Kortelės turėtojo Paskyroje sukaupiama pakankamai taškų, atitinkamai prekei arba paslaugai įsigyti.

4.3. Taškus galima panaudoti išsirinkus prizus interneto svetainėje www.xrewards.lt ir iškeičiant juos į prekes, paslaugas ir nuolaidas (toliau – Prizai), kurias siūlo Programos bendradarbiavimo partneriai (toliau – Partneriai). Rinkdamasis Prizą Dalyvis patvirtina, kad susipažino su Prizo gavimo sąlygomis ir dėl jų neturi jokių pretenzijų.

4.4. Jeigu užsakydamas Prizą Dalyvis nurodė savo telefono numerį arba el. pašto adresą, kuriuo norėtų gauti patvirtinimą, kad taškai buvo iškeisti į Prizą, Bankas jam išsiunčia patvirtinimo pranešimą. Atliktų operacijų istoriją Dalyvis taip pat gali peržiūrėti savo Paskyroje.

4.5. Nuo to momento, kai Dalyvis pasirenka Prizą ir patvirtina savo pasirinkimą, prašymo gauti Prizą nebegalima atšaukti ir (arba) pakeisti, nebent patvirtinimo el. laiške arba SMS būtų nurodyta kitaip.

4.6. Prizų prieinamumas gali priklausyti nuo jų buvimo Partnerio sandėliuose arba kitų Partnerio sąlygų. Nepilnamečių galimybės naudotis Prizais gali priklausyti nuo Partnerio patvirtintų paslaugų teikimo sąlygų ir privalomų teisės normų. Daugiau informacijos apie Prizų prieinamumą ir specialias sąlygas rasite svetainėje www.xrewards.lt arba pas atitinkamą Partnerį.

4.7. Jeigu dėl kokių nors priežasčių Dalyvio pasirinkto Prizo negalima pristatyti, vietoje Dalyvio pasirinkto Prizo Bankas gali siūlyti Dalyviui įsigyti lygiavertį Prizą iš Programos asortimento.

4.8. Prizų asortimentas gali keistis. Prizų asortimento, aprašymo, kainos ir reikiamo Taškų skaičiaus pakeitimai skelbiami X REWARDS interneto svetainėje www.xrewards.lt be išankstinio įspėjimo. Informacija apie Prizus, pateikta Programos reklaminėje medžiagoje, įskaitant spausdintas brošiūras, yra tik informacinio pobūdžio, o Dalyvis gali rinktis Prizus tik iš asortimento, pateikto svetainėje www.xrewards.lt prizo pasirinkimo ir patvirtinimo momentu.

4.9. Taškai į pinigus nekeičiami.

4.10. Į Prizą iškeisti Taškai neatšaukiamai panaikinami iš sukauptų Taškų.

5. Dalyvavimo nutraukimas

5.1. Bankas turi teisę panaikinti visus Dalyvio sukauptus Taškus, neišduoti Prizų, taip pat pašalinti Dalyvį iš tolesnio dalyvavimo Programoje, jeigu Dalyvis sukčiauja ar atlieka neteisėtus veiksmus su Kortele, įskaitant veiksmus, susijusius su taškų kaupimu ir/ar Prizų gavimu.

6. Kitos nuostatos

6.1. Programos Dalyvis automatiškai dalyvauja Banko prekių ir/ar paslaugų loterijose, jei tokias organizuoja Bankas ir Dalyvis atitinka loterijos taisyklėse nurodytus atitinkamus loterijos dalyvio kriterijus. Informaciją apie Banko organizuojamas loterijas, kurios galioja Dalyviams, taip pat loterijos taisykles, informaciją apie loterijos tvarką ir dalyvavimo sąlygas, prizinį fondą, loterijos pradžios ir pabaigos datas rasite www.xrewards.lt.

6.2. Dalyvis informuotas, kad Bankas tvarko Dalyvio asmens duomenis, siekdamas suteikti bei išsaugoti Programos taškų suteikimo istoriją už pirkinius, įsigytus naudojant Kortelę, organizuoti prizo pristatymą, įsitikinti, kad Dalyviai atitinka Banko organizuojamos loterijos dalyvio kriterijus, taip pat organizuoti pačią loteriją, įskaitant loterijos laimėtojų nustatymą ir laimėjimų pristatymą, su sąlyga, kad asmens teisės įgyvendinamos pagal banko privatumo politiką, kurią galima rasti Banko svetainėje www.citadele.lt.

6.3. Jei galutinis prizo gavėjas yra trečioji šalis, Dalyvis yra atsakingas už šios trečiosios šalies duomenų perdavimą Partneriui pagal galiojančius įstatymus (pavyzdžiui, pateikti žurnalui prenumeruoti reikalingą informaciją – gavėjo vardą, pavardę, telefono numerį, adresą) bei informuotas, kad Bankas gali tvarkyti atitinkamos trečiosios šalies duomenis oganizuojant prizo pristatymą, su sąlyga, kad asmens teisės įgyvendinamos pagal banko privatumo politiką, kurią galima rasti banko svetainėje, o Dalyvis yra atsakingas už trečiosios šalies informavimą apie galimą jų asmens duomenų tvarkymą.

6.4. Bankas neatsako už Prizo (-ų) suteikimą, kokybę ir/ar turinį. Prireikus, tokias pretenzijas Dalyvis turėtų nukreipti Partneriui.

6.5. Bankas turi teisę vienašališkai keisti ir/ar papildyti Programos taisykles iš anksto neįspėjęs Dalyvio. Apie bet kokius Programos taisyklių pakeitimus arba papildymus Bankas praneša Dalyviams paskelbdamas tokius pakeitimus ar papildymus interneto svetainėje www.xrewards.lt ir Dalyviai privalo jais vadovautis nuo naujos Taisyklių redakcijos paskelbimo dienos. Dalyvis privalo susipažinti su Programos taisyklėmis ir sekti jų pasikeitimus.

6.6. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti arba uždaryti Programą, apie tai prieš 2 (du) mėnesius pranešęs Dalyviams interneto svetainėje www.xrewards.lt. Tokiu atveju Dalyvis turi galimybę panaudoti sukauptus taškus iki Programos uždarymo.

6.7. Susidarius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Bankas turi teisę vienašališkai sustabdyti Programą ir taškų kaupimą bei jų keitimą į Prizus iki tokių aplinkybių pasibaigimo, atitinkamą informaciją paskelbdamas nedelsiant, kai tik tampa įmanoma tai padaryti, Banko interneto banke ir/ar interneto svetainėje www.xrewards.lt.

6.8. Bet kokie Banko ir Dalyvio nesutarimai, reikalavimai ir ginčai, susiję su Programa, sprendžiami Kortelių išdavimo sutartyje nustatyta tvarka.

6.9. Daugiau informacijos apie Programą galima gauti telefonu 8 (5) 221 9091 arba Programos interneto svetainėje www.xrewards.lt.

Taisyklių redakcija nuo: 2022 12 14.