C REWARDS lojalumo programos taisyklės

1. C REWARDS lojalumo programa

1.1. C REWARDS lojalumo programa (toliau – Programa) – tai lojalumo programa, skirta AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo (toliau – Bankas) išduotų pagrindinių ir papildomų VISA mokėjimo kortelių „X smart“, „C smart“, „X supreme“, „C supreme“ „X prime“, „C prime“, ir „X Infinite“ (toliau – Kortelė) turėtojams, Lietuvos Respublikos gyventojams (įskaitant „X Infinite“, kortelių turėtojus, taip pat ne Lietuvos Respublikos gyventojus)

1.2. Bankas turi teisę keisti Programos taisykles, paskelbdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.xrewards.lt.

2. Programos dalyviai

2.1. Programos dalyviu gali tapti Banko išduotų pagrindinių ir papildomų VISA mokėjimo kortelių „X smart“, „C smart“, „X supreme“, „C supreme“, „X prime“, „C prime“, „C Infinite“ ir „X Infinite“ turėtojai, užsiregistravę dalyvauti Programoje (toliau – Dalyvis).

2.2. Kortelės turėtojai, norintys dalyvauti Programoje, gali užsiregistruoti:

  • interneto svetainėje www.xrewards.lt, pasirinkę autorizaciją per „Citadele“ interneto banką,
  • „Citadele“ banko mobiliojoje programėlėje, skiltyje „Citadele REWARDS“, pasirinkę autorizaciją per mobiliąją programėlę („Citadele“ interneto bankas),
  • „Citadele“ interneto banke https://online.citadele.lv/ibbf/lt_lt, skiltyje „C REWARDS programa“, pasirinkę autorizaciją per prieigą prie interneto banko.

2.3. Jei Programoje dalyvauja pagrindinė kortelė, tai automatiškai nesuteikia teisės papildomai kortelei dalyvauti Programoje. Norėdamas dalyvauti Programoje, papildomos kortelės turėtojas turi pats užsiregistruoti ir tapti Dalyviu.

2.4. Dalyviu gali tapti ne jaunesnis kaip 7 (septynerių) metų Kortelės turėtojas.

2.5. Norėdamas užsiregistruoti Programoje ir naudotis jos teikiamais privalumais, Dalyvis sutinka su šiomis taisyklėmis ir visais jų pakeitimais. Galiojančią taisyklių versiją rasite interneto svetainėje www.xrewards.lt/terms.

2.6. Užsiregistravusiam Dalyviui bus sukurta C REWARDS paskyra, kurioje bus pateikta informacija apie Dalyvio sukauptus taškus, jų panaudojimo istoriją bei prizus (toliau – Paskyra). Informacija apie Programos privalumus ir sukauptų taškų kiekį pateikiama interneto svetainėje www.xrewards.lt, Banko mobiliojoje programėlėje, taip pat „Citadele“ interneto banke.

2.7. Jei Dalyvis jau turi X REWARDS paskyrą, nuo 2024 m. paskyros pavadinimas automatiškai keičiamas į C REWARDS, o sukaupti X REWARDS taškai vadinsis C REWARDS taškais, sukauptų taškų vertė bei jų galiojimas nėra keičiami ir išlieka tie patys. Dalyviui nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų.

3. Taškų kaupimas

3.1. Pirkti pagal šias taisykles reiškia įsigyti prekių ir (arba) paslaugų atsiskaitant mokėjimo kortele per POS terminalą prekybos vietose arba atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius internetu naudojant tokius atsiskaitymo būdus, kaip: mokėjimai kortele, mokėjimai kredito/debeto kortele, e. piniginės, galimi ir kiti atskiskaitymo būdo pavadinimai, kurie nukreipia Jus į atsiskaitymus kortele.

Taškai neskiriami už pirkinius, įsigytus azartinių lošimo vietose, įskaitant internetinius kazino, taip pat už sandorius, kurie laikomi piniginėmis operacijomis (pavyzdžiui, virtualiųjų pinigų įsigijimą, valiutos pirkimą, „Quasi cash“ ir t. t.), ir už savo sąskaitos (subsąskaitos) papildymą mokėjimo ir kitose finansų įstaigose, už mokėjimus atliktus iš Citadele sąskaitos, net jei ji ir susieta su Citadele kortele arba bet kurios kitos banko atsiskaitomosios sąskaitos (pavyzdžiui, mokėjimas per interneto banką pasirenkant mokėti iš mokėjimo kortelės sąskaitos, bankiniai pavedimai, atsiskaitymai per banklink ir kt.), už grynųjų įnešimo/išėmimo operacijas.

3.2. Už kiekvieną visą 1 EUR sumą, išleistą kiekvieno atlikto pirkimo metu, atsiskaitydamas Banko išduotomis kortelėmis „X prime“, „C prime“, „X supreme“, „C supreme“, Dalyvis gauna 1 (vieną) C REWARDS tašką.
Pavyzdys. Jei Dalyvis, naudodamasis kuria nors iš aukščiau nurodytų Banko išduotų kortelių, atsiskaitė už penkis 3,49 EUR, 17,90 EUR, 6,21 EUR, 28,34 EUR ir 4,57 EUR vertės pirkinius, jis gaus 58 C REWARDS taškus (taškai skaičiuojami už kiekvieną viso euro sumą, išleistą kiekvienam pirkiniui, neatsižvelgiant į matematinį pirkimo sumos apvalinimo principą).

3.3. Už kiekvieną visą 1 EUR sumą, kurią, atsiskaitydamas Banko išduota „X Infinite“ kortele, išleidžia kiekvienam pirkiniui, Dalyvis gauna 2 (du) C REWARDS taškus.
Pavyzdys. Jei Dalyvis, naudodamasis aukščiau nurodyta Banko išduota kortele, atsiskaitė už penkis 3,49 EUR, 17,90 EUR, 6,21 EUR, 28,34 EUR ir 4,57 EUR vertės pirkinius, jis gaus 116 C REWARDS taškų (už kiekvieną viso euro sumą, išleistą kiekvienam pirkiniui, neatsižvelgiant į matematinį pirkimo sumos apvalinimo principą).

3.4. Už kiekvieną visą 2 EUR sumą, kurią, atsiskaitydamas Banko išduota „X smart“ kortele, „C smart“, išleidžia kiekvienam pirkiniui, dalyvis nuo 7 (septynerių) iki 21 (dvidešimt vienerių) metų amžiaus (imtinai) gauna 1 (vieną) C REWARDS tašką.
Pavyzdys. Jei Dalyvis, atsiskaitydamas aukščiau minėta Banko išduota kortele, atsiskaitė už penkis 3,49 EUR, 17,90 EUR, 6,21 EUR, 28,34 EUR ir 4,57 EUR vertės pirkinius, jis gaus 28 C REWARDS taškus (už kiekvieną visą 2 (dviejų) EUR sumą, išleistą kiekvienam pirkiniui, neatsižvelgiant į matematinį pirkimo sumos apvalinimą).

3.5. Už pirkinius ir išlaidas eurais, kuriuos 22 metų ir vyresnis dalyvis patyrė atsiskaitydamas banko išduota „X smart“, „C smart“ kortele, C REWARDS taškai neskiriami, tačiau toks Dalyvis gali dalyvauti C REWARDS iššūkiuose ir gauti C REWARDS taškų ar kitų Programos prizų, jei įvykdo Banko nustatytus C REWARDS iššūkio reikalavimus pagal atitinkamo C REWARDS iššūkio taisykles. Daugiau informacijos apie C REWARDS iššūkius rasite šių taisyklių 5 punkte.

3.6. Bankas turi teisę per savo nustatytą terminą skirti Dalyviui papildomų C REWARDS taškų už atsiskaitymus tam tikro tipo kortele pas Banko nustatytus programos partnerius (toliau – partneriai) ir (arba) jei Dalyvis įvykdo Banko organizuojamos akcijos taisykles, pagal kurias numatoma skirti papildomų C REWARDS taškų. Aktuali informacija apie galimybes gauti papildomų C REWARDS taškų pateikiama interneto svetainėje www.xrewards.lt.

3.7. Taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant visomis Dalyvio vardu išduotomis kortelėmis, yra sumuojami. Taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant pagrindine ir papildoma Kortelėmis, susietomis su viena sąskaita, ne sumuojami, o kaupiami atskirose kiekvieno Kortelės turėtojo (Dalyvio) Paskyrose.
Pavyzdžiui, jei Dalyvis turi“C supreme“ pagrindinę kortelę ir „C prime“ pagrindinę kortelę, išduotas jo vardu, taškai už pirkinius, įsigytus atsiskaitant abiem kortelėmis, Dalyvio Paskyroje bus sumuojami. Tačiau, jei Dalyvio „C supreme“ kortelė taip pat susieta su papildoma Kortele, taškai už pirkinius, įsigytus naudojantis papildoma Kortele, bus kaupiami ne Dalyvio – pagrindinės Kortelės turėtojo – Paskyroje, o Dalyvio – papildomos Kortelės turėtojo – Paskyroje.

3.8. Dalyvis negali padovanoti, perleisti ar kitaip perduoti kitam asmeniui, taip pat ir kitam Dalyviui, savo sukauptų taškų, jei Bankas nenurodo kitaip.

3.9. Taškai į Dalyvio Paskyrą įskaitomi tą dieną, kai nuo Kortelės sąskaitos debetuojama (nurašoma) lėšų suma, sumokėta už pirkinį.

3.10. Taškų kaupimo terminas neribojamas.

3.11. Taškai galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo jų įskaitymo į Dalyvio Paskyrą dienos, kai įvykdomos Programos taisyklėse nustatytos sąlygos. Jei per 24 mėnesius Dalyvis neiškeičia taškų į prizus, taškai panaikinami.

3.12. Didžiausias galimas taškų skaičius, kurį gali sukaupti Dalyvis, nenustatytas.

3.13. Jei Dalyvio Kortelė uždaroma arba per 12 mėnesių laikotarpį neatsiskaitoma ja už pirkinius ir Dalyvis neturi kitos Kortelės, visi sukaupti ir nepanaudoti taškai panaikinami. Jei viena Dalyvio Kortelė uždaroma arba naudojantis viena Kortele per 12 mėnesių laikotarpį nieko neperkama, bet Dalyvis turi dar kitą Kortelę, taškai už pirkinius, už kuriuos buvo atsiskaityta naudojant uždarytą arba neaktyvią Kortelę, išsaugomi.

4. Taškų panaudojimas

4.1. Sukauptus taškus galima iškeisti į prizus Programos interneto svetainėje www.xrewards.lt.

4.2. Sukauptus taškus galima iškeisti į atitinkamus prizus, kai tik Kortelės turėtojo Paskyroje sukaupiama pakankamai taškų atitinkamai prekei arba paslaugai įsigyti.

4.3. Taškus galima panaudoti išsirinkus prizus interneto svetainėje www.xrewards.lt ir iškeičiant juos į prekes, paslaugas ar nuolaidas (toliau – Prizai). Pasirinkdamas Prizą Dalyvis patvirtina, kad susipažino su Prizo gavimo sąlygomis ir nuostatomis, ir su jomis sutinka.

4.4. Jei užsakydamas Prizą Dalyvis nurodė savo telefono numerį arba el. pašto adresą, kuriuo pageidauja gauti patvirtinimą apie taškų iškeitimą į Prizą, Bankas tuo adresu išsiųs patvirtinimo pranešimą. Atliktų užsakymų istoriją Dalyvis gali peržiūrėti savo Paskyroje.

4.5. Dalyviui pasirinkus Prizą ir patvirtinus savo pasirinkimą, prašymo skirti Prizą nebegalima atšaukti ir (arba) pakeisti, nebent patvirtinimo el. laiške ar SMS žinutėje būtų nurodyta kitaip.

4.6. Galimybės gauti prizą gali priklausyti nuo to, ar partneris turi jo atsargų, taip pat nuo kitų partnerio sąlygų. Prizas negali būti derinamas su kitais pasiūlymais ar specialiomis paslaugomis, nebent nurodyta kitaip. Galimybė gauti Prizą nepilnamečiams asmenims gali priklausyti nuo partnerio patvirtintų paslaugų teikimo sąlygų ir galiojančių teisės normų. Daugiau informacijos apie galimybę gauti Prizų ir specialias sąlygas galima rasti adresu www.xrewards.lt, taip pat pas atitinkamą partnerį.

4.7. Jei Dalyvio pasirinkto Prizo dėl kokių nors priežasčių nėra galimybės pristatyti, vietoje Dalyvio pasirinkto Prizo Bankas Dalyviui gali pasiūlyti išsirinkti kitą lygiavertį Prizą iš Programos asortimento.

4.8. Prizų asortimentas gali keistis. Prizinio asortimento, aprašymo, kainos ir reikalingų Taškų skaičiaus pakeitimai skelbiami C REWARDS interneto svetainėje www.xrewards.lt be išankstinio įspėjimo. Todėl Programos reklaminėje medžiagoje, įskaitant spausdintas brošiūras, pateikta informacija apie Prizus yra tik informacinio pobūdžio, o Prizus Dalyvis gali rinktis tik iš svetainėje www.xrewards.lt nurodyto asortimento, atlikdamas pasirinkimą ir jį patvirtindamas.

4.9. Taškai negali būti keičiami į grynuosius ar negrynuosius pinigus.

4.10. Į Prizą iškeisti taškai visam laikui išskaičiuojami iš sukauptų taškų.

5. C REWARDS iššūkiai

5.1. CREWARDS iššūkiai – tai nesuasmenintos arba suasmenintos užduotys, kurias Dalyviui pateikia Bankas. Jei Dalyvis įvykdo Banko nustatyto C REWARDS iššūkio užduoties reikalavimus, jam skiriama C REWARDS taškų arba kitų Prizų pagal atitinkamo C REWARDS iššūkio sąlygas.

5.2. Bankas turi teisę savo nuožiūra nustatyti C REWARDS iššūkio sąlygas, įskaitant atlygį už iššūkio užduoties įvykdymą (C REWARDS taškus ir jų skaičių arba kitus partnerių teikiamus Prizus), taip pat Bankas savo nuožiūra nustato C REWARDS iššūkių organizavimo dažnumą ir tai, kurioms kortelėms ar kortelių turėtojams pateikiamas konkretus C REWARDS iššūkis.

5.3. Dalyviui, kuris atitinka Banko nustatytus atitinkamos C REWARDS iššūkio užduoties kriterijus, Bankas praneša apie esamą C REWARDS iššūkį ir C REWARDS iššūkio sąlygas (įskaitant iššūkio pradžios ir pabaigos datą bei kitas su iššūkiu susijusias sąlygas, pavyzdžiui, terminą, per kurį galima atsiimti Prizus iš partnerio). Dalyvis savanoriškai pasirenka dalyvauti ar nedalyvauti C REWARDS iššūkyje.

5.4. Jei Bankas C REWARDS iššūkio sąlygose yra nustatęs, kad įvykdęs iššūkio užduotį Dalyvis turi teisę gauti tam tikrą partnerio Prizą (prekę, paslaugą ar nuolaidą), galimybė gauti tą Prizą gali priklausyti nuo to, ar partneris turi jo atsargų, bei nuo kitų partnerio sąlygų. Prizas negali būti derinamas su kitais pasiūlymais ar specialiomis paslaugomis, nebent nurodyta kitaip. Prizo negalima išpirkti Banke ar pas partnerį grynaisiais ar negrynaisiais pinigais. Galimybė gauti Prizą nepilnamečiams gali priklausyti nuo partnerio patvirtintų paslaugų teikimo sąlygų ir galiojančių teisės normų. Daugiau informacijos apie galimybę laimėti Prizus ir specialias sąlygas bus pateikta šių taisyklių 5.3 punkte nurodytame Banko pranešime apie esamą C REWARDS iššūkį ir C REWARDS iššūkio sąlygas, taip pat pas atitinkamą partnerį.

5.5. Jei dėl kokių nors priežasčių atitinkamas partneris negali užtikrinti Banko paskirto Prizo, vietoje anksčiau Banko paskirto prizo Bankas gali pasiūlyti lygiavertį Prizą iš programos asortimento.

6. Dalyvavimo nutraukimas

6.1. Bankas turi teisę panaikinti visus Dalyvio sukauptus taškus, neišduoti Prizų ir neleisti Dalyviui toliau dalyvauti Programoje, jei Dalyvis atlieka kokius nors nesąžiningus ar neteisėtus veiksmus su Kortele, įskaitant taškų kaupimą, C REWARDS iššūkio užduoties vykdymą ir (arba) Prizo atsiėmimą.

7. Kitos sąlygos

7.1. Programos Dalyvis automatiškai dalyvauja Banko organizuojamose prekių ar paslaugų žaidimuose, jei Bankas tokius žaidimus organizuoja, o Dalyvis atitinka Banko organizuojamo žaidimo taisyklėse nustatytus dalyvavimo kriterijus. Informacijos apie šiuo metu Banko organizuojamus žaidimus, kurios taikomos Programos Dalyviams, taip pat atitinkamo žaidimo taisykles, įskaitant informaciją apie žaidimo tvarką ir dalyvavimo sąlygas, prizinį fondą, žaidimo pradžios ir pabaigos datas, galima rasti interneto svetainėje www.xrewards.lt.

7.2. Dalyvis informuojamas, kad Bankas tvarko dalyvio asmens duomenis, siekdamas įskaityti taškus už pirkinius, įsigytus naudojantis Kortele arba Dalyviui dalyvaujant C REWARDS iššūkiuose, ar kitose Banko organizuojamose akcijose, reguliariai informuoti Dalyvį apie sukauptų taškų skaičių, siūlomus Prizus, C REWARDS iššūkius ir kitas Banko organizuojamas akcijas, siųsdamas informaciją SMS (trumpąja žinute), el. paštu arba tiesioginiu pranešimu ekrane, organizuoti Prizo atsiėmimą, taip pat patikrinti Dalyvio atitikimą Banko organizuojamų žaidimų dalyvio kriterijams ir organizuoti žaidimus, įskaitant žaidimų laimėtojo išaiškinimą ir prizo atsiėmimą, taip pat Bankas tvarko Dalyvio asmens duomenis, siekdamas sukurti nesuasmenintas arba suasmenintas C REWARDS iššūkio užduotis ir organizuoti C REWARDS iššūkį, jeigu asmens teisės užtikrinamos vadovaujantis Banko patvirtintos privatumo politikos nuostatomis bei Asmens duomenų tvarkymo principais, kurie yra paskelbti Banko interneto svetainėje https://www.citadele.lt/lt/support/personal-data/terms/ (toliau – Privatumo politikos nuostatos).

7.3. Jei galutinis Prizo gavėjas yra trečioji šalis, Dalyvis atsako už šios trečiosios šalies asmens duomenų perdavimą (pvz., žurnalo prenumeratai reikalingos informacijos – gavėjo vardo, pavardės, telefono numerio ir adreso – pateikimą) partneriui pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, o Bankas tokiu atveju gali tvarkyti atitinkamo trečiojo asmens duomenis, siekdamas organizuoti Prizo atsiėmimą, su sąlyga, kad asmens teisės įgyvendinamos pagal Privatumo politikos nuostatas, o Dalyvis yra atsakingas už trečiojo asmens informavimą apie galimą jo asmens duomenų tvarkymą.

7.4. Bankas neatsako už Prizo (-ų) pristatymą, kokybę ir (arba) turinį. Prireikus, tokio pobūdžio pretenzijas Dalyvis turi pateikti partneriui.

7.5. Bankas turi teisę vienašališkai, iš anksto nepranešęs Dalyviui, keisti ir (arba) papildyti Programos taisykles. Bankas informuoja Dalyvį apie bet kokius Programos taisyklių pakeitimus ar papildymus, paskelbdamas tokius pakeitimus ar papildymus interneto svetainėje www.xrewards.lt, ir jie tampa privalomi Dalyviui nuo naujos Programos taisyklių redakcijos paskelbimo dienos. Dalyvis privalo savarankiškai susipažinti su Programos taisyklėmis ir sekti visus jų pakeitimus.

7.6. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti arba uždaryti Programą, apie tai prieš 2 (du) mėnesius pranešęs Dalyviams interneto svetainėje www.xrewards.lt. Tokiu atveju Dalyvis turi galimybę panaudoti sukauptus taškus per laikotarpį iki Programos uždarymo arba per kitą Banko nustatytą laikotarpį, jei jis yra ilgesnis nei minėtas 2 (dviejų) mėnesių laikotarpis.

7.7. Nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atveju Bankas turi teisę vienašališkai sustabdyti Programą ir taškų įskaitymą, taip pat jų keitimą į Prizus, įskaitant C REWARDS iššūkius, kol nenugalimos jėgos aplinkybės nustos veikti, nedelsiant, kiek įmanoma greičiau, paskelbdamas apie tai atitinkamą informaciją Banko interneto banke ir (arba) interneto svetainėje www.xrewards.lt.

7.8. Bet kokie Banko ir Dalyvio nesutarimai, pretenzijos ar ginčai, kylantys dėl Programos, sprendžiami Kortelių išdavimo sutartyje nustatyta tvarka.

7.9. Daugiau informacijos apie Programą galima gauti paskambinus į Banko nuotolinio aptarnavimo centrą nemokamu telefono numeriu 8 (5) 221 9091 arba apsilankius programos interneto svetainėje www.xrewards.lt.

7.10. C REWARDS lojalumo programos sąlygų 3.5 punktas įsigalios 2024 m. sausio 1 d. Iki 2023 m. gruodžio 31 d. (imtinai) už kiekvieną visą 2 EUR sumą, kurią, atsiskaitydamas Banko išduota „X smart“, „C smart“ kortele, išleidžia kiekvienam pirkiniui, dalyvis nuo 22 (dvidešimt dviejų) metų amžiaus ir vyresnis gauna 1 (vieną) C REWARDS tašką.

Taisyklių redakcija nuo: 2024 m. balandžio 22 d.